cel


cel
1. Chybić celu «nie osiągać zamierzonego efektu»: Tym wszakże razem zamierzona złośliwość agenta chybiła celu, Jakuci bowiem życzliwiej spojrzeli na Smugę. A. Szklarski, Wyprawa.
2. Dopiąć, dosięgnąć celu «osiągnąć zamierzony skutek działań, urzeczywistnić swój zamiar; postawić na swoim»: Po wielu nieudanych doświadczeniach i próbach Edison dopiął jednak celu. 21 października 1879 roku zapłonęła pierwsza żarówka. MłT 2/1966.
3. Postawić, stawiać sobie jakiś cel, jakieś cele, coś za cel; mieć coś na celu «dążyć do osiągnięcia czegoś»: Odradzający się ruch wyzwolenia kobiet stawiał sobie za cel ich wyzwolenie spod męskiej dominacji, za której przejaw wiele feministek uważało także instytucję monogamicznego małżeństwa. WO 06/05/2000.
4. Zmierzać (wprost) do celu «postępować zdecydowanie, chcąc coś osiągnąć»: Magda pracuje jako stylistka w agencjach reklamowych i wytrwale, z pasją zmierza do celu – zostać projektantką. TSt 09/1996.
Brać, wziąć kogoś, coś na cel zob. muszka.
Coś mija się z celem zob. minąć się 1.
Iść, dążyć do jakiegoś celu boczną drogą, ścieżką zob. boczny.
Znaleźć cel w życiu zob. znaleźć 6.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • cel — cel·a·don; cel·a·don·ite; cel·an·dine; cel·as·tra·ce·ae; cel·as·tra·ceous; cel·a·ture; cel·e·be·sian; cel·e·brant; cel·e·brat·er; cel·e·bra·tion; cel·e·bra·tive; cel·e·bra·tor; cel·e·bra·to·ry; cel·e·bret; cel·ery; cel·es·tite; cel·i·ba·cy;… …   English syllables

 • cel — CEL, CEA, cei, cele, adj. dem. (antepus), art., adj., pron. dem. I. adj. dem. (antepus) (pop.) (Arată că fiinţa sau lucrul desemnate de substantivul pe care îl determină se află mai departe, în spaţiu sau în timp, de vorbitor). Ia în braţe cea… …   Dicționar Român

 • cel — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; lm D. ów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} planowy wynik każdego racjonalnego działania; to, do czego się dąży, o co się zabiega : {{/stl 7}}{{stl 10}}Bliski, realny,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • CEL — may stand for: Carboxyl ester lipase or bile salt dependent lipase, an enzyme used in digestion Check engine light, a malfunction indicator lamp Chemin de Fer de l Etat Libanais, the national railway network of the Lebanon Communications and… …   Wikipedia

 • Cel. — Cel., Cél. сокр. от celesta, célesta …   Словарь иностранных музыкальных терминов

 • Cél. — Cel., Cél. сокр. от celesta, célesta …   Словарь иностранных музыкальных терминов

 • 'cel|lo — or cel|lo «CHEHL oh», noun, plural los. a musical instrument like a violin, but much larger and with a lower tone. It is held between the knees while being played and is supported on the floor by a peg or tail pin. Also, violoncello. ╂[short for… …   Useful english dictionary

 • cel|lo — or cel|lo «CHEHL oh», noun, plural los. a musical instrument like a violin, but much larger and with a lower tone. It is held between the knees while being played and is supported on the floor by a peg or tail pin. Also, violoncello. ╂[short for… …   Useful english dictionary

 • cel — Mot Monosíl·lab Nom masculí …   Diccionari Català-Català

 • cel·la — cel|·la Mot Pla Nom femení …   Diccionari Català-Català

 • cel — celluloid sheet for an animated cartoon, from CELLULOID (Cf. celluloid); became current by c.1990 when they became collectible …   Etymology dictionary